Uko Uil

Werkgroep Wmo

Na aftrek van mijn diensttijd ben ik nagenoeg 45 jaar werkzaam geweest bij de gemeentelijke overheid. Op diverse terreinen heb ik daar beleidsfuncties en leidinggevende functies vervuld. Naast mijn werk heb ik aan de Bestuursacademie een bestuurlijk-juridische opleiding en een opleiding gemeentefinanciën gevolgd. Na afronding van deze studies heb ik 10 jaar een bestuursfunctie vervuld bij de Vereniging voor Protestants Christelijk onderwijs en ben daarna kerkelijk actief geweest.
Na mijn pensionering ben ik bestuurslid geworden van het OSOL (Overleg Senioren Organisaties Lelystad).
In deze tijd van toenemende digitalisering, individualisering en verharding dreigen de belangen van ouderen uit het oog te worden verloren.
In de Cliëntenraad wil ik mijn kennis ervaring dan ook inzetten voor onder meer de maatschappelijke positie van deze doelgroep.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat we oog blijven houden voor waarden en normen en dat we naar elkaar blijven omzien.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat deze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.