Over ons

De Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad is een onafhankelijk adviesorgaan. De raad bestaat uit maximaal 14 vrijwilligers die betrokken zijn bij het sociaal domein. Zij vertegenwoordigen de doelgroepen die gebruik maken van het sociaal domein. Hierbij kunt u denken aan de jeugd, ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met psychische of psychosociale problematiek.

De belangrijkste taak van de Cliëntenraad Sociaal Domein is het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van burgemeester en wethouders en aan de Gemeenteraad.

video van de voorzitter

Gevraagde adviezen: voordat de Gemeenteraad overgaat tot het vaststellen van nieuw of het aanpassen van bestaand Sociaal beleid, dient de Cliëntenraad daarover advies uit te brengen. Het College van B&W moet aangeven of zij onze adviezen overneemt ofwel aangeven waarom ze dat niet doet.

Ongevraagde adviezen: als de raad signalen ontvangt uit de samenleving over knelpunten in het sociaal beleid dan sturen we een ongevraagd advies naar het college. Individuele problemen kunnen we niet oplossen, maar die horen we wel graag. Zo kunnen we nagaan of een grotere groep inwoners daar last van heeft.

Werkwijze Cliëntenraad: De Cliëntenraad komt elke derde woensdag van de maand bijeen op het stadhuis van 9.30 tot 12.30 uur. Als daar aanleiding toe is, wordt digitaal vergaderd of in een hybride vorm. Tijdens de vergaderingen worden we regelmatig door ambtenaren op de hoogte gesteld van nieuw beleid of aanpassingen op bestaand beleid. Op die manier kunnen we in een vroeg stadium meedenken. Om beter te kunnen adviseren, proberen we op de hoogte te blijven van landelijke en lokale ontwikkelingen. Daarom nodigen we bijvoorbeeld externe deskundigen of vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit.

Alle leden ontvangen de vaak omvangrijke beleidsstukken waarop een advies gegeven moet worden. Zij vormen een mening vanuit hun eigen ervaringen en benaderen hun netwerk.

Er zijn vier werkgroepen: 1) de Wmo, 2) de Participatiewet, 3) de Jeugdwet en 4) Overige Zaken. De werkgroepen komen bij elkaar om een adviesvoorstel te maken. De secretaris maakt een conceptadvies en legt dit voor akkoord voor aan alle leden van de cliëntenraad. Een ontvangen signaal van personen buiten de cliëntenraad wordt in de vergadering besproken om na te gaan of een ongevraagd advies voorbereid en gemaakt gaat worden.

Er is op dit moment één vacature in de Cliëntenraad, onze voorkeur gaat uit naar een persoon met affiniteit met de Jeugdzorg. Of wilt u gewoon meedenken of heeft u opmerkingen / aanbevelingen? Neem dan contact met ons op. .

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat deze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.