Werkgroep Jeugd

De werkgroep jeugd spant zich in voor alle kinderen en jongeren in Lelystad die hulp nodig hebben én het gezin waarin zij wonen. Wij verzamelen verhalen uit de praktijk en gebruiken die om adviezen te geven aan de gemeente.

Wij denken mee en geven advies vanuit het perspectief van deze kinderen en hun ouders. Hierbij kijken we naar het beleid voor jeugdhulp, maar ook naar aanverwante terreinen, zoals leerlingenvervoer en onderwijs. Wij vinden goede samenwerking tussen die terreinen van groot belang, omdat alleen dán het kind en het gezin goed geholpen kan worden.

Wij maken ons zorgen over de kinderen en jongeren, die de afgelopen jaren de dupe zijn geworden van de bezuinigingen op de jeugdhulp van de gemeente Lelystad. In Lelystad wordt het jeugdbeleid uitgevoerd door JEL. De afgelopen maanden heeft de jeugdwerkgroep goede gesprekken gehad met twee beleidsmedewerkers van de gemeente. Uit deze gesprekken werd duidelijk dat de beleidsregels ruimer opgevat mogen worden dan nu door JEL wordt gedaan.

In onze recente adviezen hebben we aandacht gevraagd voor de volgende thema’s:

Uitvoering van het jeugdbeleid door JEL:
Er is nog een verbeterslag nodig. Wij geven aan waar het vanuit de cliënt gezien beter kan.

Cliëntondersteuning
Iedereen heeft recht op cliëntondersteuning. Als de cliëntondersteuning verbeterd wordt, dan is het voor jeugdigen en hun ouders eenvoudiger om passende hulp te vinden.

PGB
Als jeugdwerkgroep maken we ons hard voor een goed PGB, waarmee gezinnen die hulp nodig hebben meer regie kunnen houden op hun eigen leven

Samenwerking en communicatie
De werkgroep jeugd vraagt aan de betrokken professionals om te streven naar een betere communicatie en samenwerking. We merken dat een gezin dat jeugdhulp nodig heeft vaak ook problemen heeft op het gebied van onderwijs, leerlingenvervoer en zorg. Door praktijkverhalen dragen we bij aan de bewustwording hiervan.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Eulalia Fernendez
Lia van Vliet
Brigit van Walstijn

Contact:

Heeft u vragen of wil u in contact komen met deze werkgroep? stuur een email naar het secretariaat. De werkgroep komt graag met u in contact!

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat deze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.